Tin tức

Kết quả hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí...

24/07/2014

Tổng lượng khách quốc tế đến thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014 ước...

Chi tiết >>

Ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh với những...

24/07/2014

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố...

Chi tiết >>

Phát động chiến dịch kích cầu du lịch nội...

24/07/2014

Tổng cục Du lịch vừa có văn bản số 598/TCDL-VP ngày 17/6/2014 về việc tổ chức...

Chi tiết >>

Chúc mừng Ngày Du lịch Việt Nam 2014

24/07/2014

Ngày 01/7/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có Thư...

Chi tiết >>