Cần Giờ Resort

Địa chỉ: Thanh Thoi St., Long Hoa Village, Can Gio Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: (84)8 38743150 | Fax: (84)8 3874 3334 | Email: sales@cangioresort.com.vn |

Khách sạn & Khu du lịch