Hồ Cóc Beach Resort

Vùng đất hứa

Chi tiết

Địa chỉ: Quốc lộ 55, Bình Châu, Bình Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: (84)64 3791888 | Fax: (84)64 3878175 | Email:corpsm@saigonbinhchau.com |

x

Hồ Cóc Beach Resort

Chi tiết
Diện tích:
Sức chứa:

Khách sạn & Khu du lịch