Khách sạn New World

Địa chỉ: 76 Le Lai St., Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 84.8. 38228888 | Email:newworldsaigon@gmail.com |

Khách sạn & Khu du lịch