Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ: 41-47 Dong Du Street, District 1, Ho Chi Minh City
Điện thoại: (84)8 38299734 | Fax: (84)8 38291466 | Email:info@saigonhotel.com.vn |

Khách sạn & Khu du lịch