Công bố thông tin

Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Saigontourist đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 17/07/2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sài Gòn - Cam Ranh và Công văn số 6714/UBCK-QLCB ngày 10/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc...

25/10/2017

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2017

Báo cáo Công ty mẹ 6 tháng 2017 Báo cáo hợp nhất 6 tháng 2017

15/08/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CP BĐS EXIM

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4383/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Exim với những nội dung chính sau...

06/07/2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP THUẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV đã nhận được Công văn số 4387/UBCK-QLCB ngày 28/06/2017 của Ủy ban Chứng khoán...

04/07/2017

Trang