Công bố thông tin

Công bố thông tin công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng năm 2018

Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

27/05/2019

CÔNG BỐ BỘ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 5 SAO TIÊU CHUẨN SAIGONTOURIST

Ngày 14/6/2017, tại khách sạn 5 sao Grand Saigon, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã họp báo công bố Bộ Quy trình Quản lý Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn Saigontourist.   Với mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á, phát...

14/06/2017

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông hiện hữu về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định số...

31/05/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV tại Công Ty cổ phần Ê Đen

Căn cứ Công văn số 1992/UBCK-QLCB ngày 14/04/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại Công ty cổ phần Ê Đen, và Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2017 của...

21/04/2017

Trang