Công bố thông tin

Thông báo sửa đổi quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (“Saigontourist”) tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines)

Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch  Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Hàng không (Jetstar Pacific Airlines) đã ban hành theo Quyết định...

19/04/2017

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigon Tourist) tại Công ty Cổ phần Hàng Không (JetStar Pacific Airlines)

  1 Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG (JETSTAR PACIFIC AIRLINES) Địa chỉ: : Số 112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 2 Ngành nghề kinh doanh chính : Vận tải hành khách hàng không; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận...

28/03/2017

Đại diện Saigontourist tại thị trường Nhật Bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       TỔNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN   THÔNG TIN BÁO CHÍ:  ĐẠI DIỆN SAIGONTOURIST TẠI THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN   TP.Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 02  năm 2017 Ngày 22/02/2017, Tổng Công ty Du lịch...

23/02/2017

Công bố thông tin về việc chào bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Du lịch Sài gòn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sài gòn - Cam ranh

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN - TNHH MTV TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN - CAM RANH (Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTV ngày 17/01/2017 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV về việc bán thỏa thuận quyền mua cổ phần của...

17/01/2017

Trang