Công bố thông tin

Giấy Uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin

Giấy Uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Giấy Uỷ Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP   Vui lòng click vào đây để tải file đính kèm  

11/07/2016

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty CP KS Chợ Lớn

Vui lòng click vào đây để tải file đính kèm

24/06/2016

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ Xin vui lòng click vào các liên kết bên dưới để tải tài liệu: Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần Thư mời đăng ký  

08/01/2016

Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Thông báo mờI nhà đầu tư chiến lược tham gia nộp hồ sơ mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Thủ Đức Xin vui lòng click vào liên kết bên dưới để tải tài liệu: Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần Thông báo đăng ký nhà đầu tư

08/01/2016

Trang