Công bố thông tin

Thông báo bán đấu giá cổ phần thuộc Tổng CTy DLSG TNHH MTV tại Công ty CP Bất động sản Exim

Xin vui lòng click vào đây để tải tài liệu (dạng file thực thi tự động giải nén)

14/12/2015

Hồ sơ đấu giá cổ phần công ty Sài Gòn - Tân Sơn (lần 2)

Xin vui lòng click vào link để download: Thông báo bán cổ phần ngày 18/11/2015 Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá lần 2 Mẫu đơn đăng ký tham gia Mẫu thông báo chào mua công khai cổ phần Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 Báo cáo tài chính đã kiểm toán quý 1...

19/11/2015

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ CỦA TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN – TNHH MTV TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG

Xin vui lòng click vào tài liệu để download: Thông báo bán đấu giá Hồ sơ đấu giá

09/11/2015

Báo cáo tài chính 3 tháng năm 2015

Vui lòng click vào đây để tải thông tin

27/08/2015

Trang