Sân tập Golf Rạch Chiếc

Địa chỉ: Ha Noi Highway, An Phu Ward, Dist. 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 84.8. 37407715 | Email:golfrachchiec@gmail.com |

Khách sạn & Khu du lịch