Trường Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist

Địa chỉ: 23/8 Hoang Viet St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại: 84.8. 38442238 | Fax: 84.8. 38442234 | Email:admin@sthc.edu.vn |

Dịch vụ khác