Trách Nhiệm


Trang chủ > Chiến lược phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững

Tinh thần Saigontourist
Sáng tạo
& tiên phong

Từ khi thành lập đến nay, Saigontourist luôn thể hiện truyền thống tiên phong xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ độc đáo, tạo ra sự khác biệt để thu hút và giữ chân khách hàng. Chúng tôi chú trọng sáng tạo các giá trị gia tăng, tạo điểm nhấn trong từng sản phẩm, dịch vụ, tạo sự thích thú và định vị thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

Văn hóa
Việt Nam

Với khẩu hiệu “Saigontourist – Tận hưởng bản sắc Việt” (Savour Vietnam), Saigontourist luôn chắt lọc những giá trị cao đẹp, hấp dẫn từ truyền thống, bản sắc văn hóa Việt Nam để đưa vào chuỗi sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi cung ứng, mang lại cho du khách trải nghiệm “Câu chuyện văn hóa Việt Nam” trực quan sinh động, thông điệp Việt Nam ngàn năm văn hiến.

Gắn kết

Hoạt động hiệu quả của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên luôn dựa vào tính gắn kết chặt chẽ, kỷ cương, kỷ luật, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Tổng Công ty với các bên liên quan. Sự hành xử dựa trên kỷ cương, kỷ luật, sự đồng thuận và chia sẻ là những yếu tố chính tạo nên sức mạnh tinh thần gắn kết Saigontourist.

Trách nhiệm

Kinh doanh du lịch của Saigontourist không đơn thuần vì lợi nhuận mà luôn gắn liền trách nhiệm với các bên liên quan, cùng phát triển vì môi trường bền vững, thế giới xanh, vì những giá trị cao đẹp của cuộc sống và hạnh phúc của con người.

Trái tim Saigontourist
Hướng đến đối
tác, khách hàng

Saigontourist luôn chọn sự hài lòng của đối tác, khách hàng làm mục đích và định hướng cho mọi sản phẩm, dịch vụ. Mỗi nhân viên luôn trân trọng và đặt đối tác, khách hàng ở vị trí trung tâm trong mọi nguyên tắc ứng xử, rèn luyện thường xuyên để trở thành thói quen nghề nghiệp.

Hướng đến
người lao động

Nhân lực là tài sản quý giá nhất của Saigontourist. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên luôn nằm trong những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Dù trải qua những thời kỳ khó khăn, Saigontourist luôn cố gắng đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; đồng thời quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động.

Hướng đến cộng
đồng, xã hội

Trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội luôn được Saigontourist đặt lên hàng đầu thông qua việc chú trọng đầu tư sản phẩm, dịch vụ nhằm tôn vinh nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến thiên nhiên, văn hóa bản địa, di sản, các chuẩn mực xã hội,…; đồng thời góp phần đóng góp cho kinh tế và đời sống của người dân các địa phương.

Nụ cười Saigontourist
Đối với
khách hàng

Đảm bảo phong thái chuyên nghiệp; luôn rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ khách hàng một cách chính xác, nhanh chóng và hiệu quả; luôn vui vẻ, lịch sự, ân cần, và nụ cười luôn nở trên môi khi phục vụ khách hàng.

Đối với
đồng nghiệp

Tất cả cán bộ, nhân viên tại Saigontourist, kể cả các cấp quản lý cao nhất đều thể hiện thái độ ứng xử văn hóa đối với các đồng nghiệp cấp trên, cấp dưới, và đối tác.