Về Saigontourist Group


Trang chủ > Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Tự hào là tập đoàn du lịch đa dịch vụ hàng đầu tại Việt Nam, Saigontourist Group không chỉ khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng cùng phạm vi hoạt động rộng khắp tại thị trường du lịch trong nước. Chúng tôi còn vươn tầm ra khu vực và trên thế giới khi đóng vai trò thành viên chính thức của nhiều tổ chức du lịch có uy tín như Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA), Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ (USTOA),…
Hoạt động kinh doanh của Saigontourist Group bao gồm 05 lĩnh vực cốt lõi.